Salgótarján Foglalkoztatási Paktum – Bemutatás

TOP- 6.8.2-15-ST1-2016-00001
„Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban”

Projekt összefoglaló

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” TOP-6.8.2-15 felhívásra. Konzorcium keretében – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya és a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. közreműködésével – kerül sor a megvalósításra, így a Támogatási Szerződés megkötését követően megkezdődött a pályázatban vállalt feladatok és tevékenységek teljesítése.
A „Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban” című pályázat első tevékenységeként, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. megalakította a projekthez kapcsolódó Foglalkoztatási Paktumirodát, mely a szervezet székhelyén, 3100 Salgótarján, Kertész út 2. címen található.

A projekt időtartama: 2016. február 15-től 2021. február 14-ig.

Olyan képzési és foglalkoztatási programok kidolgozása és megvalósítása történik, melyek eredményesen és hatékonyan segítik elő az álláskeresők munkához jutását.
A Salgótarjáni Foglalkoztatási Paktum esetében a foglalkoztatási partnerség egyik alapállomása az az együttműködési megállapodás létrehozása, melyben a kulcsszereplő résztvevők – a város vállalkozásai, civil szervezetei, képzőintézményei, egyházak stb. – rögzítik a helyi partnerségben kooperálni szándékozók együttműködési akaratát.
Ez olyan keretmegállapodás, amely tartalmazza azokat a legfontosabb célkitűzéseket és szervezeti formákat, melyek mentén a további közép távú együttműködés zajlik.
A projekt biztosítja, hogy a munkáltatói oldal közvetlen módon kapcsolódjon a munkaerőpiaci képzések, szolgáltatások, támogatások felhasználásának tervezésébe. Ugyanakkor a foglalkoztatók felelősséget vállalnak arra, hogy visszajelzést adnak az aktív munkaerő-piaci eszközök beválásával kapcsolatban.
A projekt révén az álláskeresők foglakoztatásának, a közfoglalkoztatottak nyílt munkaerőpiacra továbbléptetésének esélyei jelentősen javulni fognak. A javulás – a város 2014-2020 közötti korlátozott gazdaságfejlesztési lehetőségeit figyelembe véve – nem is annyira az új munkahelyek létesítéséből következik majd be. A munkaerő-piaci programok és eszközök használatát a jelenleg üres álláshelyek betöltésére, illetve a közfoglalkoztatás kiváltásra kell helyezni. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy nagyobb lesz az összhang a helyi munkaerőpiac keresleti és kínálati oldala között.

A TOP Foglalkoztatási Paktum forrásokat biztosít a munkáltatók részére a munkaerőigényük kielégítésére, az álláskeresők esetében pedig az elhelyezkedésükhöz.

A program közvetlen célja, hogy


• a munkáltatók a megfelelő munkaerőigényüket megoldhassák – legyen az akár képzési, akár foglalkoztatási jellegű,


• az álláskeresők pedig személyre szabott szolgáltatások, támogatási formák által be-, illetve visszajuthassanak az elsődleges munkaerő-piacra.